Cube act

Experimentální žonglérská technika, ve které je manipulováno s obří krychlí. Divák vstupuje do světa abstraktních tvarů, jež jsou vytvářeny rotujícím objektem. Metalická krychle ve svém dynamickém pohybu odráží světlo a tak vytváří nekonečné množství iluzorních tvarů. Uprostřed této dimenze se nachází performer vytvářející choreografické kombinace lidského těla a geometrického tvaru.