Žonglér Ati

Žonglér Ati se věnuje experimentálnímu žonglování posledních 17 let. Na cestě žongléra ho fascinuje pojetí pocházející z nového cirkusu, které transformují běžné žonglérské techniky do vizuálního, uměleckého díla. Žonglér Ati se postupně přesouvá od tradičních disciplín, jako je žonglování s míčky a kužely, k více modernímu pojetí ve formě kontaktního žonglování nebo výstup s obří krychlí Cube Act. V představeních žonglér manipuluje s geometrickým útvarem, který díky práci s aktérovým pohybem a světlem produkuje na scéně abstraktní obrazce. Takový přístup je vlastní právě novému cirkusu; žonglér zde hledá způsob jak využít jednoduché tvary nebo objekty denní potřeby a vdechnout jim novou dynamickou tvář.

Žonglér je především umělec

Významnou osobností tohoto směru je Michael Moschen, který vymyslel například kontaktní žonglování, když v osmdesátých letech experimentoval s různými technikami jako prostředkem uměleckého vyjádření. Ati také propojuje svá vystoupení s digitální technologií. Ve světelné show programuje různé pomůcky, „pixel module“, čímž vytváří v prostoru zářící výjevy rozdílných forem, jež mění svoji barvu na základě hudebního podkladu. Tak audiovizuální umělec, zabývající se též tvorbou video mappingu, přichází s novými způsoby do svých show, kde příkladem je propojení projekce na kostku s představením „Cube Act“.

Ati působí v alternativních vystoupeních nového cirkusu, na firemních večírcích a v neposlední řadě na hradech i městských slavnostech.