Videomapping

Videomapping je nová umělecká disciplína, která promění jakýkoliv objekt, nebo budovu v dynamickou projekční plochu. Pomocí speciálního softwaru je projekce sjednocena s tvary objektu. Divák tak zažívá zkušenost rozšířené reality, kdy prostorové animace mu připadají skutečnější než reálný objekt. Videomapping se stává novou interpretací existujícího prostoru i architektury, jíž jsme denně obklopeni. Propůjčuje jí světelnou tvář skrze projekci, transformující reálné objekty, které pak ožívají vlastním životem.

Videomapping u nás i v zahraničí

I když je videomapping nová umělecká disciplína, jeho počátky sahají do 60 let. Od roku 2000 je tato technika v rozkvětu díky dostupnosti 3D a 2D animačních programů a rozšíření speciálního softwaru, který dovoluje sjednotit vytvořené animace s tvary projekční plochy. Stejně jako každé umělecké odvětví se dělí na své odnože, tak i umělci vytvářející instalace videomappingu se odlišují ve svém přístupu. Tato škála sahá od abstraktních černobílých instalací až po velkolepé firemní prezentace.

Žonglér Ati vytváří svoje instalace jak pro architektonické stavby a specifické objekty, tak i pro divadelní představení a inscenace nového cirkusu. Od roku 2011 se podílí spolu s dalšími umělci na tvorbě projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí pod hlavičkou skupiny Cirque Garuda spojující prvky nového cirkusu s interaktivní projekcí. Scénografie představení je vytvářena světlem projektoru ve spojení s pohybem akrobatů, kteří pomocí svých těl vytvářejí abstraktní formy a vstupují do neustále se proměňujícího světa kolem nich.

Cirque Garuda - Lavka River Stage 2012
Projekt vytvořený jako součást festivalu Lávka River Stage u Karlova mostu v Praze.

projekce video mappingu na Smetanovo Muzeum

Cirque Garuda - Pantokine
Představení jež spojuje projekci, pantomimu a akrobacii.

akrobat během interaktivního představení pantokine

Cube
součást představení Cube Act.

Video mapping spojující projekci a žonglérské vystoupení.

AVCR
Videomapping který byl vytvořen při příležitosti výročí 125 let Akademie Věd

videomapping na knihovnu akademie věd