Videomapping 125 let Akademie věd ČR

Při příležitosti 125. výročí Akademie věd vytvořilo seskupení audiovizuálních umělců Cirque Garuda společně s dalšími umělci videomapping na budovu knihovny Akademie Věd. Toto výročí je spojeno se založením České akademie v roce 1890 císařem Františkem Josefem pro vědu, slovesnost a umění.

Videomapping je umělecký směr, který za pomocí světla projektorů vytváří zkušenost rozšířené reality. Projekce prostorových animací, kterou umělci vytvoří je sjednocena s povrchem architektury. Dochází tak k optické manipulaci skutečného objektu, jenž ožívá vlastním životem. Tato technika projekce se používá, jak na velmi rozměrnou architekturu, tak i ve formě uměleckých instalací a interaktivních představení.

Pro výročí 125 let AV ČR jsme vytvořili videomapping, jehož vizuálním tématem je abstraktní interpretace symbolů vědy (štěpení atomu, chemický proces, nebo DNA struktury). Tato témata byla propojena s abstraktní 3D animací, která pracuje s perspektivou diváka a vytváří iluzi transformující se architektury. Přesně tento přístup je videomappingu vlastní, pozorovateli připadá skutečnější animace než reálný objekt. Divák prostupuje skrze vrstvy černobílé strukturální animace a je unášen prostorem do dimenze neomezené představivosti.

Proces tvorby videomappingu 125 let Akademie věd

Projekt navrhl a koordinoval Martin Kubovčiak spolu s LV coming s.r.o.. Skupina animátorů Cirque Garuda ve složení Ati, Michal Kotek a Petr Krejčík, tento základní koncept rozvinula a vytvořila animace 3D mappingu. Hudební tým Martina Hoffera a Gabriely Al Dhábby vytvořil hudební základ a zvukové efekty, které jsou neoddělitelnou součástí kvalitního videomappingu.